Sanal Sunucu

Kampanya TR VDS 2 31 Tillgänglig

1x Intel® Xeon® E5-2680V3
2 GB DDR4 Ram
40 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon

Kampanya TR VDS 4 25 Tillgänglig

2x Intel® Xeon® E5-2680V3
4 GB DDR4 Ram
65 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon
**Kampanya 3 AY ALIN 4 AY KULLANIN

Kampanya TR VDS 6 11 Tillgänglig

3x Intel® Xeon® E5-2680V3
6 GB DDR4 Ram
90 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon
**Kampanya 3 AY ALIN 4 AY KULLANIN

Kampanya TR VDS 8 26 Tillgänglig

3x Intel® Xeon® E5-2680V3
8 GB DDR4 Ram
115 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon
**Kampanya 3 AY ALIN 4 AY KULLANIN

TR VDS 1 30 Tillgänglig

1x Intel® Xeon® E5-2680V3
1 GB DDR4 Ram
20 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon

TR VDS 2 36 Tillgänglig

1x Intel® Xeon® E5-2680V3
2 GB DDR4 Ram
35 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon

TR VDS 3 40 Tillgänglig

2x Intel® Xeon® E5-2680V3
3 GB DDR4 Ram
50 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon
**Kampanya 3 AY ALIN 4 AY KULLANIN

TR VDS 4 40 Tillgänglig

2x Intel® Xeon® E5-2680V3
4 GB DDR4 Ram
65 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon
**Kampanya 3 AY ALIN 4 AY KULLANIN

TR VDS 5 39 Tillgänglig

3x Intel® Xeon® E5-2680V3
5 GB DDR4 Ram
80 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon
**Kampanya 3 AY ALIN 4 AY KULLANIN

TR VDS 6 39 Tillgänglig

4x Intel® Xeon® E5-2680V3
6 GB DDR4 Ram
90 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon
**Kampanya 3 AY ALIN 4 AY KULLANIN

TR VDS 7 40 Tillgänglig

4x Intel® Xeon® E5-2680V3
7 GB DDR4 Ram
105 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon
**Kampanya 3 AY ALIN 4 AY KULLANIN

TR VDS 8 38 Tillgänglig

4x Intel® Xeon® E5-2680V3
8 GB DDR4 Ram
115 GB SSD
Limitsiz Trafik
1 Adet IP Adresi
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon
**Kampanya 3 AY ALIN 4 AY KULLANIN

TR VDS Premium 36 Tillgänglig

6x Intel® Xeon® E5-2680V3
16 GB DDR4 Ram
220 GB SSD
2 Adet IPV4
Limitsiz Trafik
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon
**Kampanya 3 AY ALIN 4 AY KULLANIN

TR VDS Premium 2 39 Tillgänglig

8x Intel® Xeon® E5-2680V3
32 GB DDR4 Ram
400 GB SSD
4 Adet IPV4
Limitsiz Trafik
1 Gbit Full Duplex Port
Türkiye Lokasyon
**Kampanya 3 AY ALIN 4 AY KULLANIN